Polityka Prywatności, Pliki Cookies, Informacje o Danych

Poniżej możesz poprosić o przesłanie swoich danych osobowych zebranych przez tę stronę w wiadomości e-mail.
Poniżej możesz przeglądać usługi, które zbierają twoje dane osobowe na tej stronie. Sprawdź usługi, o których chcesz zapomnieć. Spowoduje to wysłanie żądania do administratora strony. Po wykonaniu tej czynności otrzymasz powiadomienie e-mailem.
Komentarze w serwisie
Komentarze WordPress to dane wprowadzone przez użytkowników w komentarzach
Wpisy
WordPress publikuje dane autora
Serwis publikuje dane autora
Dane użytkownika WordPress przechowywane jako meta dane użytkownika w bazie danych
Poniżej możesz wysłać prośbę administratora strony o poprawienie danych. Wpisz, co chcesz poprawić. Po wykonaniu tej czynności otrzymasz powiadomienie e-mailem.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1 Postanowienia ogólne

 1. Korzystając z niniejszej strony internetowej, powierzasz nam informacje i dane.
 2. Polityka prywatności jest stworzona w celu informacyjnym, ma wyjaśnić charakter zbieranych informacji, cel i sposób ich wykorzystania.
 3. Polityka prywatności określa zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz stosowania plików “Cookies.
 4. Polityka prywatności działa w zgodzie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Każdy użytkownik strony internetowej jest uprawniony do otrzymania pełnych informacji o sposobie i celach przetwarzania jego danych osobowych oraz o sposobie ich ochrony oraz instytucjach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.

§2 Prywatność

 1. Szanujemy prywatność użytkowników naszych usług, dlatego zawsze korzystamy z powierzanych nam danych w sposób uczciwy, zgodny z obowiązującymi przepisami, jedynie w celu realizacji zamówienia i optymalizacji naszych usług.
 2. Podejmujemy wszystkie działania aby zabezpieczyć powierzone nam dane w sposób kompleksowy. Współpracujemy z organami zajmującymi się ochroną danych oraz organami uprawnionymi do ścigania.
 3. W przypadku braku przepisów dotyczących ochrony danych, będziemy postępować zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami moralnymi i ustalonymi zwyczajami.
 4. W razie jakichkolwiek pytań odnośnie niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt ze stroną oraz podanie niezbędnych informacji w celu odpowiedzi / ustosunkowania się do zgłoszenia.

§3 Dane osobowe

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu realizacji naszych usług oraz w celach księgowych.
 2. Zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy następujące dane użytkowników: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki zamówienia, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres e-mail, numer telefonu, informacje o używanej przeglądarce internetowej oraz inne, dobrowolnie przekazane nam dane osobowe.
 3. Powierzenie nam danych osobowych jest niezbędne do realizacji oferowanych przez nas usług.
 4. Zgodnie z obowiązującym prawem możemy przesyłać dane osobowe do serwerów znajdujących się poza krajem zamieszkania użytkownika lub do podmiotów powiązanych, stron trzecich z siedzibą w innych krajach w tym krajach z obszaru EOG (Europejski Obszar Gospodarczy, EOG ang. European Economic Area, EEA – strefa wolnego handlu i Wspólny Rynek, obejmujące państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA) w celu przetwarzania danych osobowych przez takie podmioty w naszym imieniu zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności oraz obowiązującymi przepisami i regulacjami.

§4 Pliki “Cookies”

 1. Każdy Użytkownik korzystający z niniejszej strony internetowej, wyraża zgodę na automatyczne zbieranie informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Plik Cookies to mały fragment tekstu, wysyłany do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę.
 3. Wykorzystujemy pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz „stałe” przechowywane przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika. Dzięki plikom cookies jest możliwe utrzymanie sesji po opuszczeniu strony przez użytkownika.
 4. Pliki cookies pozwalają stronie rozwijać się, dostosowywać ofertę i usługi do oczekiwań Użytkowników oraz troszczyć się o techniczne aspekty witryny i jej bezpieczeństwo.
 5. Dane zbierane z plików Cookies są przetwarzane przez administratora strony przy każdym użytkowaniu w celu:
 • optymalizacji  strony i wygody użytkowania;
 • identyfikacji zalogowanych użytkowników;
 • przystosowania funkcjonalności strony do indywidualnych preferencji użytkownika;
 • zapamiętywania danych logowania oraz danych uzupełnionych w formularzu na stronie;
 • analizy przepływu użytkowników za pomocą Google Analytics w wymiarze statystycznym (sam Użytkownik pozostaje anonimowy)
 • tworzenia dynamicznych list produktowych na podstawie informacji o preferencjach i sposobie korzystania ze strony oraz zbierania danych demograficznych i udostępnianiu ich w AdWords oraz Facebook Ads.
 • wykorzystywania statycznych danych demograficznych i danych o zainteresowaniach w raportach w raportach Analytics.
 1. Pobieranie i wykorzystywanie plików cookies odbywa się jedynie w celu określonym w niniejszej Polityce prywatności i nie działa na szkodę Użytkownika.
 2. Każdy Użytkownik może zablokować pliki cookies oraz usunąć je ręcznie, konfigurując odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej: Google ChromeMozilla FirefoxSafariInternet Explorer, może to jednak utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

§5 Prawa i obowiązki

 1. Użytkownik korzysta z sieci www na własne ryzyko. Jesteśmy zobowiązani do przekazania zebranych informacji o użytkowniku organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Każdy użytkownik strony ma prawo do bieżącego dostępu i modyfikacji informacji i danych osobowych zgromadzonych przez sklep i może to zrobić za pomocą modułu prywatności w panelu klienta lub pisząc bezpośrednią wiadomość do administratora strony.
 3. Każdy użytkownik ma prawo do usunięcia wszystkich danych zgromadzonych na stronie i może to zrobić za pomocą modułu prywatności w panelu klienta lub pisząc bezpośrednią wiadomość do administratora strony. Administrator musi uznać żądanie po uprzednim potwierdzeniu decyzji przez użytkownika.
 4. W przypadku podejrzenia o przekroczeniu przez stronę uprawnień dotyczących danych osobowych istnieje możliwość skontaktowania się z podmiotem przez ustawę o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich, Rzecznikiem Finansowym (www.rf.gov.pl).

§6 Wtyczki Plug-ins

 1. Na stronie internetowej mogą pojawić się wtyczki plug-ins, powiązane z portalem Facebooka. Wtyczka Facebook obsługiwany jest przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA Facebook. Aby zobaczyć wtyczki Facebook przejdź do: https://developers.facebook.com/docs/plugins.
 2. Wtyczka przekazuje dostawcy jedynie informację o tym, do których z naszych stron internetowych miałeś dostęp i w jakim czasie. Jeśli podczas oglądania naszej strony bądź przebywania na niej, użytkownik jest zalogowany do swojego konta znajdującego się Facebooku, dostawca otrzymuje informacje o preferencjach użytkownika.
 3. Użytkownik może w każdej chwili zablokować przekazywanie danych, wylogowując się ze swojego konta przed rozpoczęciem przeglądania naszych stron internetowych.

§7 Narzędzia analityczne

 1. Strona internetowa wykorzystuje statystyczne narzędzie firmy Google Inc. (dalej nazywanej „Google”), Google Analytics, które służy do analizy przepływu Użytkowników.
 2. Analiza przepływu użytkowników za pomocą Google Analytics odbywa się jedynie w wymiarze statystycznym i polega na pobieraniu informacji ogólnych z plików „cookies” (w tym adresu IP Użytkownika), dotyczących ISP Użytkownika oraz odwiedzanych przez niego stron www w celu optymalizacji Strony Internetowej. Sam Użytkownik pozostaje anonimowy.
 3. Rzeczone informacje są przekazywane i zapisywane na serwerach Google w celu analizy sposobu korzystania ze Strony internetowej, sporządzenia sprawozdań dotyczących aktywności na Stronie internetowej oraz wytwarzaniu usług powiązanych z korzystaniem ze Strony internetowej i Internetu.
 4. Google przekazuje informacje o Użytkownikach podmiotom trzecim tylko w przypadku wymagań prawnych o ile podmioty trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google.
 5. Google nie dokonuje powiązania adresu IP Użytkownika z innymi danymi Google.
 6. Korzystanie ze Strony internetowej jest zgodą użytkownika na przetwarzanie przez Google danych z plików cookies jedynie w celu opisanym w niniejszej Polityce Prywatności.

Każdy Użytkownik może zablokować pliki cookies, konfigurując odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej: Google ChromeMozilla FirefoxSafariInternet Explorer.